Excellence in Web Performance
top
Products
spacer

Apica - En komplett webbprestandapartner

Övervakning av Webbprestanda
 • Övervaka svarstider  från dina kunders perspektiv
 • Få varningar, via SMS eller e-post
 • Sätt upp skräddarsydda SLA-mål
 

Verktyg för lasttest som hittar dina flaskhalsar

 • Ta reda på hur många samtidiga användare du klarar av.
 • Verklighetstrogen testning med hjälp av Molnet
 • Testa dina viktigaste användarscenarion 

Mer om prestandaövervakning

 

Överbelastningtjänst som hanterar dina lasttoppar

 • Bibehållen prestanda och svarstider oavsett belastning
 • Acceleration som ökar maximal lastkapacitet
 • Hanterar trafik som överstiger din normala kapacitetgräns
 

Lasttestverktyg - Kraftfullt och lättanvänt
 • Samtidig lastgenerering från flera lastgeneratorer
 • Realtidskommentering och rapporter
 • Simulering av långsamma nätverksuppkopplingar
 • Schemaläggning av lasttest
 • Integrerad web Crawler/Page Scanner
Mer om hantering av överlast Mer om Apica ProxySniffer

Prestandatestad av Apica betyder - Klar att köra

Många förstår vikten av god Webbprestanda men har svårt att ta ett enhetligt och heltäckande grepp på frågan.

Leverantörer och mjukvaruföretag försöker alla att utmärka sig i sin lilla prestandanisch, men ingen arbetar mot det övergripande målet - att leverera en testad och kvalitetssäkrad kundupplevelse konsekvent över tiden.

För att stödja vår helhetssyn på Webbprestanda, har vi utvecklat Apica WebExcellence suite, som omfattar alla nödvändiga aspekter av övervakning, kontroll och förbättring av Webbprestanda.Genom att samarbeta med Apica och arbeta med alla komponenter i Apica WebExcellence suite  kommer ni inte att lämna något ogjort i er strävan efter EXCELLENCE IN WEB PERFORMANCE.

 

 

Ladda ner vårt faktablad som ger dig en snabb överblick över alla tjänsterna i Apica
WebExcellence™ 
suite.


 

bottom
120207